DEPREM ZARARLARININ SEBEPLERİ VE KORUNMA YOLLARI

DEPREM ZARARLARININ SEBEPLERİ VE KORUNMA YOLLARI
Deprem zararlarının ana sebepleri, deprem sebebi ile yerde meydana gelen sarsıntı ve zemin hareketlerinden dolayı yapıların çökmesi, su, kanalizasyon, ulaşım, elektrik ve haberleşme sistemlerinin hasar görerek çalışamaz duruma gelmesidir. Bunlardan başka, zemindeki oturmalar, heyelan ve çamur akmaları, depremin sebep olabileceği deniz dalgaları, deprem sebebi ile meydana gelebilecek yangınlar, deprem zararlarının artmasına sebep olabilmektedir.
Deprem zararlarını azaltabilmek ve depremlerden korunmak için deprem konusunda bilgi birikimini artırmak ve depreme karşı hazırlıklı yaşamak gerekir.
Bu amaca ulaşabilmek için öncelikle üzerinde binaların inşa edileceği zeminin jeomekanik özelliklerinin jeofizik, sismolojik ve jeoteknik yöntemlerle incelenerek yerleşime uygun olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu yapıldıktan sonra zeminin özelliklerine uygun yapı tasarımları ile deprem tehlikesini de dikkate alan yapı teknikleri ile binalar inşaa edilmelidir.
Acil durum çalışmaları dikkatle planlanmalı ve uygulanmasında karşılaşılabilecek güçlükleri azaltmak için önceden yapılacak tatbikatlar ile vatandaşlar bilgilendirilmelidir.
İstanbul gibi birinci dereceden deprem bölgesinde bulunan şehirlerde yaşayan insanların bir büyük deprem ile karşılaşmaları muhtemeldir ve buna karşı hazırlıklı olmalıdırlar.
Aşağıda, deprem tehlikesi büyük olan şehirlerde yaşayan insanların depremlerden korunmak için deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında neler yapabilecekleri özetlenmiştir.

Yorum yazın