Cam çeşitleri

KİMYASAL ÖZELLİKLERİNE GÖRE CAM ÇEŞİTLERİ

a. Pencere Camı

Transpanent. parlak, düz sıcak işlenmiş yüzeylerin düzgünlüğü belirli fakat dar bir açı altında bırakıldığında veya ışık yansıtıldığında yüzeyen karakteristik bir dalga-lanmanın görülebilecek şekilde oldukça ince bir camdır.

Na2SiO3 + Ca SİO3 karışımıdır. İlkel madde olarak ince kuars kumu, Ca Co3 (kireç taşı) Na2CO3 (soda) kullanılır. Sodyum karbonat (soda) yerine sodyum sülfat da kullanılır.

b. Bomelya Camı

Potasyum silikat ve kalsiyum silikat karışımıdır. İlkel madde olarak silisyum dioksit (SİO2) kalsiyum karbonat (Ca CO3), potasyum karbonat (K2CO3) kullanılır. Bu karışım çok serttir. Işığa dayanıklıdır, güç ergir, alkalilerden kolayca etkilenmez. Crown class da bunun bir türüdür. Optik aletlerde kullanılır, ışığı çok kırar.

c. Pireks Camı

Silisyum dioksit (SİO2) sodyum oksit (Na2O) alüminyum oksit (A12O3) boroksit (B2O3) Bomelya camından daha üstündür.

d. Potasyum Kurşun Camı

Fazla sert olmayıp kolayca ergir. Birleşimi: potasyum silikat (K2SİO3) ve kur¬şun silikattır. (PbSiO3). İlkel madde olarak kurşun oksit PbO, potasyum karbonat (K2CO3) kullanılır.

Bu camın birçok türleri vardır:

d. (a). Kristal Cam

Kristal cam, renksizdir. Temas halinde madeni bir ses çıkarır, alev ya da yüksek ısı ile karşılaşması halinde kırılır.

d. (b). Stras Cam

En çok kurşunu ihtiva eden cam türüdür. Işığı çok fazla kırar, bunun sonucu ola¬rak da taklit elmas +olarak da kullanılır.

d. (c). Füntglass Cam

Kurşunca kristal camdan daha zengindir.ışığı fazla kırar.

e. Ultraviole Cam

Ultraviole cam kuvarstan yapılır, %96’sı silisyum dioksittir. (SİO2)

f. Katmanlı Ca+mlar
İki cam tabakası arasında prisolin denen yapay reçine konur; sarsıntı ve vurmala¬ra karşı dayanıklıdır. Oto pencere camlarında da kullanılır.

g. Cam Pamuğu

Çok ince cam elyafından yapılıdır. İzolasyonlarda da kullanılır.Camı renklendirmek için eriyik haldeki cama çeşitli demir, bakır, gümüş selen¬yum yakut kobalt gibi metal oksitler kullanılır. Camın rengi aynı zamanda farklı pişirme süreleriyle de değişir. Üretim sırasında kullanılan farklı renler, tonlamalar ve dokular cam sana+tı olan vitrayı direkt olarak etkiler. Camda ne kadar çeşit ve desen üretilirse bir vitray sanatçısının o kadar güzel sanat eserleri yaratma olanağı o kadar artar.

Yorum yazın