Yoğunluk Nedir

Yoğunluk Nedir

YOĞUNLUK, fiz., bir cismin, bir santimetreküplük kütlesinin aynı hacimdeki + 4°C’lik suya göre oranı. Yoğunluk, cisimleri ağırlık açısından karşılaştırmaya yarar. Örneğin, demir pamuktan daha ağırdır dendiği zaman, demirin yoğunluğunun pamuğun yoğunluğundan büyük olduğu anlatılmaya çalışılır. Yoğunluk şöyle bir formülle açıklanır: Kütle m, cismin hacmi V ise, yoğunluğu da d: M V olur. Yoğunluğu ölçme aygıtı Mohr terazisi ve areometredir. Yoğunluk genelde bir hacimde bulunan fiziksel büyüklüktür. Örneğin: Enerji yoğunluğu, şarj yoğunluğu. Bir cismin yoğunluğunun suyun yoğunluğuna oranına yoğunluk sayısı adı verilir.

Bazı maddelerin yoğunluk sayıları

Katı maddeler

Alüminyum 2.69

Kurşun 11.35

Demir 7.5 – 7.8

Mantar 0.2 – 035

Sıvı maddeler

+ 4°’tasu 1

Gliserin 1.26

Petrol 0.8

Cıva 13.55

Gazlar

Hidrojen 0.00009

Helyum 0.00018

Karbondioksit 0.00198

Hava 0.00129

Yorum yazın