Yankı Nedir

Yankı Nedir

YANKI, fiz., sesin bir yerde yansıyarak yeniden duyulması ve bu biçimde duyulan sese verilen ad. Bir ses dalgası sert bir engelle karşılaştığında, tıpkı bir ayna üzerine düşen ışık dalgalarının yansıdığı gibi bir yansıma yapar. Bu nedenle, bir engele karşı kısa süreli bir ses yayımlayan bir gözlemci, sesin kendisiyle engel arasındaki uzaklığı iki kez katetmesi için harcayacağı zamana eşit bir süre sonra, aynı sesi yeniden duyar, ilk sesten sonra işitilen bu ikinci sese yankı denir. Yankının duyulabilmesi için bu iki ses arasındaki saniyenin 1/10’u kadar bir zaman aralığı ya da ses kaynağıyla engel arasında 17 m uzaklık olması gerekir. Yoksa iki ses birbirine karışır ve yankı duyulmaz. Uzaklık daha çok olursa, yankı arka arkaya birçok ses ya da hece halinde yinelenir. Ses kaynağından değişik uzaklıkta birçok engel olursa o zaman da ikili, üçü vb yankılar duyulabilir.

Yorum yazın