Uranyumun Kullanım Alanları

Uranyumun Kullanım Alanları
Bugün dünyamızda daha fazla,uranyum 235 elde edilebilen uranyum yatakları işletilmektedir. Fakir uranyum olarak nitelendirilen yataklar ise, işletilmemekte ve gelecekteki gereksinimleri karşılamak üzere saklanmaktadır. Dünyamızda, milyonlarca tonun üstünde uranyum rezervini içeren yataklar vardır. Kimi zaman uranyum üretimi, gereksinme miktarının üstüne çıkmaktadır.

Zengin uranyum olarak nitelendirilen 235 izotopundan atom bombaları yapımında yararlanılır.

Bir uranyum ötesi element olan plütonyum,atom pilleri yapımında kullanılır.

Kuşkusuz uranyum, yalnız bu tür öldürücü silahların yapımında değil, barışçıl amaçlar için de kullanılmaktadır, örneğin, uranyum tuzları, özellikle uranyum nitrat fotoğrafçılıkta belirgin ton ve renk elde edilmesinde kullanılır. Yine, fakir
uranyum olarak nitelendiren bir türü de, çeşitli amaçlarda koruyucu malzeme olarak kullanılmaktadır.

Yorum yazın