Uranyum İzotopları

Uranyum İzotopları

Doğada pek çok element değişik biçimlerde görülebilir. ilk olarak elementin en çok rastlanan biçimi ve birkaç izotopu bulunur, izotopların tanımı ise atomlarındaki nötron sayısı ile yapılır. Daha önce element atomlarının hep aynı sayıda elektron ve protonları olduğunu, ama nötron sayısının değişken olabileceğini söylediğimizi de anımsayın. İşte bu değişkenlik izotopları ortaya çıkarır.

Daha ilerde, bazı nükleer reaktörlerde kullanılan ağır suyun, bir hidrojen izotopu içerdiğini göreceksiniz. Ağır suyun hidrojeninde bir nötron bulunur. Bu bakımdan, nötron içermeyen normal sudan farklıdır. Hidrojenin bir başka izotopu ise, ki buna trityum denir, iki nötron ile bir normal proton içerir.

Uranyum çeşitli izotop biçimlerinde olur. Dünyada, çıkarılanların çoğu atom ağırlıkları 238 olduğu için Uranyum238 adını almıştır. Atom ağırlığı dendiğinde, atom çekirdeğinin içerdiği nötron ve protonların toplam sayısı anlaşılır. Şimdi önemli bir noktaya geldik; çıkarılan tüm uranyumların sadece % 1’i uranyum235’ tir ve nötronun çarpmasıyla parçalanan, yani zincirleme tepkimeyle, enerji yayan da işte bu uranyumdur.

Uranyum 238 ise yakıt enerjisi şeklinde değil de daha çok zincirleme tepkime ya da aynı şey olan parçalanma enerjisi olarak kullanılır (fis- yon). Bu tepkime uranyumun nötronla bombardıman edilmesiyle oluşturulur. Bu işlemle elde edilen yakıt ya da enerjiye Plütonyum239 adı verilmiştir. Plütonyum üzerine ilerde daha ayrıntılı bilgi edineceksiniz.

Bir başka radyoaktif enerji türü de Toryum elementidir. Toryumun nötronla bombardımanıyla da ayrı bir fisyon (zincirleme tepkime) enerjisi olan ve daha önceki iki türünden ayrı yapıda uranyum 233 ortaya çıkar.

 

 

Yorum yazın