Stroboskop Nedir – Stroboskop Deneyi

Stroboskop Nedir – Stroboskop Deneyi

Stroboskop, dönen ya da titreşen bir cismin hareketini incelemek, dönme hızını ya da titreşim frekansını belirlemek amacıyla, cisim üzerine kesintili ışık düşürülmesini sağlayan aygıt. Bir makine parçası, Stroboskop ışığı altında daha yavaş hareket ediyor ya da duruyormuş gibi gözükebilir. Bu etki, çok kısa süreli ve parlak ışığın, periyodik harekette bulunan cisim üsıerine, hareketinin aynı fazda olduğu anlarda düşmesinden kaynaklanır.

İlk geliştirilen stroboskoplar cismin üzerine kesintili ışık düşüren ya da gözlemcinin cismi kesintili olarak görmesini sağlayan bir düzenekten oluşur. Her iki tip stroboskopta da, üzerinde yarıçap boyunca açılmış yarıklar bulunan bir disk belirli bir hızda döndürülür ya da salındırılır; böylece cismin üzerine belirli aralıkla ışık düşürülür ya da cisimden yansıyan ışığın belirli aralıklarla göze ulaşması sağlanır; sonuç olarak cismin gözlemci tarafından, hareketinin belirli noktalarında görülmesi sağlanmış olur.

Modern elektronik stroboskopta gazlı elektrik boşalınalı bir lamba kullanılır; bu lamba çok kısa süreli, çok yoğun ve belirli aralıkla yinelenen bir ışık verir. Işık süresi 1 mikrosaniye dolayındadır; ışığın çakma hızı ayarlanabilir ve dakikada 110 ile 150 bin arasında çakma sayısı elde edilebilir. Özel teknikler ve devreler kullanılarak dakikada 500 binlik çakma hızlarına ulaşılabilmektedir.

Stroboskopla elde edilen böylesine kısa süreli ve yoğun ışık, hızla hareket eden cisimlerin fotoğraflarının çekilmesinde de kullanılır. Normal fotoğrafçılıkta kullanılan flaşların çakma süreleri genellikle saniyenin binde biri dolayındadır; stroboskopik fotoğraflarda ise saniyenin milyonda biri dolayında çakma sürelerine inilebilir

Yorum yazın