Stokes yasası nedir

Stokes yasası nedir

Stokes yasası, akışkan ortamda hareket eden küçük küresel parçacıkların çökelme hızlarına ilişkin matematiksel eşitlik. İngiliz bilim adamı Sir George G. Stokes’un 1851’de ortaya koyduğu yasa, sıvı ortam içinde kütleçekimi etkisiyle aşağı doğru yol alan bir parçacığa etkiyen kuvvetler göz önüne alınarak bulunur. Düşmeye karşı çıkan direnç kuvveti önrı/v olarak verilir; burada r küresel parçacığın yarıçapı, >1 sıvının ağdalılığı, v ise parçacığın hızıdır. Aşağı doğru etkiyen kuvvet ise Vitir* (d-di) g değerindedir; burada dı parçacığın yoğunluğu, dı sıvının yoğunluğu, g ise kütleçekimi sabitidir. Düşüş sabit hıza ulaştığında, aşağıya ve yukarıya doğru olan bu iki kuvvetin eşit ve dengede olması gerekir. Yukarıdaki iki ifade eşitlenir ve v için çözülürse aranan hız bulunmuş olur: v =% (dı-df) gr2/ rj. Bu eşitlik Stokes yasası olarak adlandırılır.

Stokes yasasından birçok uygulamada yararlanılır; bunlar arasında, tatlı suda tortul çökelmesi olgusu ile sıvıların ağdalılıklan-nın ölçülmesi başta gelir. Stokes yasası, parçacık hareketinin akışkanda burgaçlan-ma oluşturmadığı öngörülerek elde edilmiştir; yasanın daha genel koşullar altında da geçerli olabilmesini sağlamak amacıyla yasada çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

Etiketler: ,

Yorum yazın