Stokes çizgileri

Stokes çizgileri, flüorışıma olayında ya da Raman etkisiyle ortaya çıkan ışımanın tayfında yer alan ve dalgaboyları, bu ışımaya yol açan uyarıcı ışımanın dalgaboyundan daha büyük olan tayf çizgileri. Çizgilerin adı, flüorışımada(*) ortaya çıkan ışıma dal-gaboyunun uyarıcı ışımanın da|gaboyundan büyük olduğunu belirleyen İngiliz bilim adamı Sir George G. Stokes’tan gelir.

Flüorışımada ve Raman etkisinde)*), maddenin bazı atomları ya da molekülleri daha önceden (örn. sıcaklığın etkisiyle) uyarılmış durumda iseler, dalgaboyu uyarıcı ışığın dalgaboyundan daha kısa olan ışınımlar ortaya çıkabilir; bu durumda salman ışınımın enerjisi, önuyarma enerjisi ile soğurulan uyarıcı ışınım enerjisinin toplamına eşittir. Böyle ışınımların tayf çizgileri uyarıcı ışınıma göre daha kısa dalgaboyludur ve “karşıt Stokes çizgileri” olarak adlandırılır. Soğurulan ışık ile salınan ışığın dalgaboyları (ya da frekansları) arasındaki farka Stokes kayması denir.

Yorum yazın