Şok Dalgası Nedir Nasıl Oluşur

Şok Dalgası Nedir Nasıl Oluşur

şok dalgası, çarpma dalgasi olarak da bilinir, sesüstü (süpersonik) uçak, patlama, şimşek gibi, ani basınç değişikliklerine neden olan olguların bir akışkan ya da esnek bir katı ortam içinde yarattığı güçlü basınç dalgası. Ses dalgalarından farklı olarak şok dalgalarında, sıkışmanın gerçekleştiği dalga cephesinde ani ve şiddetli gerilim, basınç şiddeti ve sıcaklık farklılıkları oluşur. Bu nedenle şok dalgaları ses dalgalarından farkh biçimde ilerler. Şok dalgası sesten hızlı hareket eder ve genliği büyüdükçe hızı artar; ama sahip olduğu enerjinin bir bölümü hareket sırasında ortama geçtiğinden, şok dalgasının şiddeti ses dalgasımnkinden çok daha hızlı bir biçimde azalır. Güçlü bir şok dalgasının genliği, dalganın ses dalgası yasalarına uymaya başlayana kadar kat ettiği uzaklığın karesiyle ters orantılı biçimde azalır.

Şok dalgaları katiların ısıl, elektriksel ve mekanik özelliklerini değiştirdiğinden, durum (hal) denklemlerinin (bir cismin hacmi, sıcaklığı ve basıncı arasındaki ilişkiyi veren denklem) incelenmesinde kullanılır.

Yorum yazın