Polarimetre Nedir

Polarimetre Nedir

Basit polarmaölçer.bir ışık kaynağı, bir mono kromatör, bir polarlayıcı, bir koşut ışık ışınları demeti sağlayan kolimatör, incelenmiş etken madde (iki yüzle sınırlı), bir çözümleyici ve gözlem için bir Galile dürbününden oluşur. Işık söndürümünü elde etmede çözümleyicinin konumunu belirlemek için ilk olarak etken madde olmaksızın gözlem yapmakla işe başlanır. Ardından etken madde konur ve çözümleyici söndürme elde edilene kadar döndürülür. Çözümleyicinin iki konumu arasındaki açı, aranılan açıdır. Söz konusu aygıt çok kesin değildir, çünkü ışığın toplam söndürümü kolay sağlanmaz. Laurent’ın gerçekleştirdiği bir düzeltme sayesinde aygıt daha duyarlı hale getirildi. Lau-rent polarmaölçerinde, çözümleyici ve etken madde araşma, yansı, demetin yarısının polarma düzlemini hafifçe saptıran bir kuvars yaprağıyla kaplı dairesel bir delik taşıyan diyafram yerleştirilmiştir. Çözümleyici her iki bölüm deaym oranda aydınlanacak biçimde, bu açının açıortayına dik yerleştirilmeye çalışılır; dürbünde gözlenen iki alanı ayıran çizgi böylelikle ortadan kalkar.

Yorum yazın