Nükleer Yakıt Nedir

Nükleer Yakıt Nedir

Antoine Henri Becquerel, uranyumun bulunuşundan yüz yıl sonra elementin radyoaktif özellikleri olduğunu anladı. Nükleer çağın başlamasına kadar, uranyum, porselen endüstrisinde boya olarak kullanıldı. Uranyumdan sarı ile koyu yeşil arasında değişen çeşitli renkli boyalar elde edildi. Bu boyalar basit radyoaktiflik deneylerinde kullanılacak kadar radyoaktiftiler, ama hepsi o kadardı.
Nükleer çağ başladığı zaman ABD’de çok az miktarda uranyum bulunuyordu. 2. Dünya Savaşında kullanılan atom bombaları için Belçika Kongosu’ndan uranyum satın alındı. Savaş sonunda,Atom Enerjisi Komisyonu ABD’de uranyum yatakları bulmayı çekici kılmak için büyük özendirici ödüller koydu.
Nükleer arayıcıların Geiger sayaçlarında radyoaktif maddelerin çıkardığı sesleri duyabilmek umuduyla pek çok insan uranyum aramaya başladı. Bazı araştırıcılar sonunda milyoner oldu. Bunlar kendilerine uranyumer diyorlardı. ABD’de uranyum yataklarının çoğu Wyoming, Utah, Colorado, Arizona ve New Mexico eyaletlerinde bulunur. Kanada’da, Afrika ve Avustralya’da da geniş uranyum kaynakları bulunmuştur.
Pek küçük bir uranyum parçasında kömürde bulunanın binlerce katı enerji bulunmasına karşın, madenciler saf uranyum elde edebilmek için çok miktarda işlenmemiş madeni kullanmak zorundadırlar. 23 kg. uranyumoksit elde edilmesi için ortalama bir ton maden işlenir. Bazı madenlerde ise 1 ton madenden yalnız 0.9 kg. uranyumoksit çıkar. Bu nedenle uranyum madenini işlemek tehlikeli değildir. Uranyum genellikle yer altından çıkarılır; ama yeryüzüne yakın damarlar da bulunabilir. Yeraltı yataklarında akciğer kanserine yol açabilen radon gazını ortadan kaldırmak için çok iyi havalandırma olmalıdır.

NÜKLEER YAKIT KAYNAĞI

Dünyanın her 2.5 kilometrekaresinde 30 metre derinlikte ortalama yaklaşık 10.000 ton uranyum ve toryum bulunduğu hesaplanmaktadır. Bunun % 85’i toryumdur. Bu, nükleer yakıt kaynağının hiç kurumayacağını gösterir. Ama bütün yataklar işlenebilir halde değildir. Bunların çoğunun çıkarılması ve işlenmesi çok zor ve pahalı olabilir.
Amerika’da birkaç yıl önce 1 kg. sarı macun 700 liraya satılırken şimdi fiyatı 7.000 lirayı aşmıştır. Daha da artması beklenmektedir. Bunun nedenlerinden biri kolayca çıkartılan uranyumun bitmiş olmasıdır. Bazı yetkililer, yüzyılın sonunda bugün kurulmuş olan reaktörlerin kullandığı ucuz uranyum yakıtının biteceğinden korkuyorlar.

Kuramsal olarak 1/2 kg. uranyum birkaç megawatt-yıl elektrik enerjisi üretebilir (1 megawatt – yıl, bir yıl boyunca yüzlerce evin elektrik gereksinmesini karşılayabilir).Bugün bulunan nükleer reaktörler, uranyum çekirdeğinde saklı bulunan enerjinin yalnız % 1 ‘ini kullanabiliyor. Bu sorunu çözmek için nükleer mühendisler, üretici diye adlandırılan değişik bir reaktörü geliştirmeye çalışıyorlar.

Yorum yazın