Nükleer Enerjinin Tarihçesi

Nükleer Enerjinin Tarihçesi – Nükleer Enerjinin Tarihsel Gelişimi

i. ö. 450 Yunan düşünürü Demokritus maddeyi oluşturan ufak, bölünemeyen parçacık düşüncesini geliştirerek buna atom adını verdi.
I.S. 1750 Benjamin Franklin elektriğin pozitif ve negatif yüklerini tanımladı.
1774 Antoine Lavoisier kütlenin korunması yasasını ortaya çıkardı.
1803 John Dalton modern atomik kuramı ortaya attı. Demokritus’un kavramı gibi bu da izlenime dayanıyordu.
1828 Jons Jakob Berzelius kendi çağında bilinen elementlerin atom ağırlığı tablosunu yaptı.
1895 Wilhelm Konrad Röntgen(x)ışınını buldu ve radyoaktiviteye yol açtı.
1896 Antoine Henri Becquerel doğal radyoaktiviteyi buldu.
1898 Marie ve Pierre Curie polonyum ve radyumu buldular.
1905 Albert Einstein kütle ve enerjinin eş değerde olduğunu bildiren kuramını yayınladı.
1911 Ernest Rutherford atom çekirdeğini buldu.
1913 Frederich Soddy, Rutherford ile çalışırken elementlerin izotoplarını buldu.
1919 Rutherford atomu parçaladı.
1931 Harold Urey deuteriumu (hidrojen izotopu) buldu.
1932 James Chadwick nötronu buldu.
1934 Leo Szilard nükleer zincirleme işlemin olasılığını tanımladı.
1938 Otto Hahn ve Fritz Strassman, uranyumu nötron ile bombalayarak baryum ve kriptonu buldular.
1939 Lise Meitner ve Otto Frisch bir bildiri yayınlayarak Hahn ve Strassmann’ın insan eliyle ilk nükleer parçalanmayı yaptıklarını açıkladılar.
1942 Enrico Fermi ilk atom reaktörünün yöneticisi olarak nükleer zincirleme işlemini sağladı.
1945 Patlayan ilk atom bombası (ABD). Aynı yıl, Hiroşima’ya ve Nagasaki’- ye iki bomba atıldı.
1946 ABD Atom Enerjisi Komisyonu kuruldu.
1949 Sovyetler Birliği ilk atom bombasını attı.
1952 ABD ilk hidrojen bombasını attı.
1953 Başkan Dwight D. Eisenhower barış için atom programını açıkladı. Ayrıca uluslararası bir Atom Enerji Komisyonunun kurulmasını önerdi.
1954 Nükleer denizaltı (Nautilus)
1955 Birleşmiş Milletler’de atom enerjisinin barış için kullanılması için ilk konferans (Cenevre).
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kuruldu.
ilk nükleer ticari gemi denize indirildi.
ilk nükleer güçlü yapay uydu yörüngeye oturtuldu.

1962 Antarktika ‘da ilk nükleer reaktör.
1963 Başkan Kennedy atomik deneyleri kısıtlama anlaşmasını imzaladı. Başkan Johnson özel endüstrinin nükleer malzemeye sahip olmasını yasallaştırdı.
1974 Atomik Enerji Komisyonu’nun görevi yeni oluşturulan Enerji Araştırma, Geliştirme ve Nükleer Düzenleme Komisyonu’na verildi.
Yeni oluşturulan Enerji Bölümü tüm Amerika’daki nükleer enerji sorumluluğunu üzerine aldı.
Sovyetler Birliği’nin nükleer güçle çalışan uydusu Kanada’nın kuzeyindeki seyrek yerleşim alanına düştü.

Yorum yazın