Nükleer Enerjinin Barışçıl Yollarla Kullanılması

Nükleer Enerjinin Barışçıl Yollarla Kullanılması

Savaş sırasında bile bilginler ve mühendisler, atom gücünün barışçıl amaçlar için kullanılma yollarını araştırıyorlardı. Savaş sonrası kurulan Atom Enerjisi Komisyonu atom enerjisinin kullanımını denetlemeye başladı. Bilim adamları ve teknisyenler nükleer maddelerin tarımda, endüstride ve en önemlisi tıpta kullanılması yöntemlerini geliştirmeye çalıştılar. Günümüzde pek çok insan sağlıklarını ve hatta yaşamlarını nükleer tıp yöntemleri ile gördükleri tedaviye borçludur.
1954’de ABD Başkanı Eisenhower atomun barışçıl yolda kullanılmasını ulusal amaç olarak saptadı. Yıkımla başlayan nükleer çağ,kısa sürede ufacık atom çekirdeğinin enerjisini daha yapıcı amaçlara yöneltti. Tevrat’ta İshak Peygamber kılıçları karasaban demirine dönüştürmek gerektiğini söyler. Bu nedenle nükleer gücün barışçıl amaçla ilk kez kullanılmasına Karasaban Demiri Tasarısı denildi. Bu tasarıda, yapılarda kazılacak alanları patlatarak kazmak için gerekli patlayıcıların geliştirilmesine çalışıldı. Sonradan nükleer patlamalar, normal yoldan delinemeyecek kadar sert kayaların delinmesi ve doğal gaz elde edilmesi için kullanıldı. Bu tasarıların en ilginci,nükleer enerjinin elektrik üreten merkezleri çalıştırmada kullanılmasıdır.

Yorum yazın