Nükleer Enerji İş Olanakları

Nükleer Enerji İş Olanakları
ABD’de yaklaşık 250.000 kişi çeşitli nükleer enerji endüstrisinde çalışıyor. Bunların çoğu mühendis ve bilim adamıdır. Bu dalda çalışanların çoğu özel sektörde, bir kısmı ise Enerji Bakanlığı yolu ile federal hükümet için çalışırlar.
Uranyum araması ve yüzeye çıkarılması işinde yaklaşık 6.500 kişi çalışır. Bunların çoğu maden mühendisleri ya da jeologlardır. Maden yataklarında ise 1.500 işçi;tamirci, borucu, marangoz, elektrikçi, kimyasal işlem teknisyeni olarak çalışır.
Uranyumu saflaştırma ve zenginleştirme fabrikalarında ise 8.000 işçi bulunmakta, 28.000 insan da nükleer reaktörlerin tasarımlarında ve yapılması dalında çalışmaktadır. Bu sayının yarısı bilim adamı, mühendis ve teknisyendir. Nükleer reaktörlerin çalıştırılması ve bakımı işlerinde ise 7.700 kişi görevlidir.
Nükleer alanda çalışan bilim adamları arasında fizikçiler, matematikçiler, biyologlar, kimyagerler ve metalürji bilginleri vardır. Mühendislik dalında ise nükleer, makine, elektrik, elektronik, kimya, metalürji ve inşaat mühendisleri bulunu
yor. Bu arada çizim, mühendislik ve bilim teknisyenleri de çalışmaları desteklerler. En ilginç nükleer çalışma alanı da tıpta nükleer enerjinin kullanılmasıdır. Amerikan hükümetinin nükleer enerji bürolarında yaklaşık 8.000 kişi çalışır. Bu dallarda çalışmak için fen kollarını bitirmek bir başlangıçtır. Sonradan,üniversite ve teknik okullardan daha ileri diploma almak da gerekir. Günden güne ABD’de nükleer alanda çalışma olanağı artmaktadır.
Aynı şekilde Almanya, Fransa, İngiltere, İsveç, Sovyet Rusya, Japonya gibi teknik ve ekonomik bakımdan gelişmiş başka birçok ülkede de nükleer enerji santralları kurulmuştur. Bu ülkelerden bazılarında toplam elektrik üretiminin üçte birine yakın bir kısmı nükleer enerji santralarından sağlanmaktadır. Ayrıca bu ülkelerde, nükleer enerji alanında çalışanların sayısı gittikçe artmaktadır.

Yorum yazın