Nötrografi nedir

NÖTROGRAFİ i. (fr. neutrographie). Nükl.
Bir nötron demetinden yararlanarak çekilen fotoğraf.

— ANSiKL. Nötronların maddeden geçme gücü, maddenin cinsine göre çok değişir. Demek ki nötronlar, maddenin yapısını tayin etmekte kullanılabilir. Fakat nötrografinin en önemli uygulama alanı, kalın bir parçadaki hataların araştırılmasıdır. X ışınları, içinden geçtiği cismin atom numarası ne kadar büyükse o kadar soğurulur; buna karşılık nötronlar, içinden geçtiği cismin atom numarası ne kadar küçükse o kadar yayılır. Bu yüzden nötrografi hidrojen, parafin, su gibi hafif cisimlere uygulanabilir. Nötronların deteksiyonu, kadmiyum veya bordan yapılmış bir plak yardımıyle gerçekleştirilir. Nötronların etkisiyle nükleer bir tepkimeye uğrayan bu plak yüklü tanecikler yayar; bu tanecikler de duyar tabakayı etkiler. (L)

Yorum yazın