Nötrino nedir

Nötrino i. (fr. neutrino). Nükl. Beta radyoaktif ışıma sırasında elektronla aynı anda yayılan, sıfır veya çok küçük kütleli yüksüz tanecik.

— ANSİKL. Son deneyler büyük hızlandırıcılarda nötrino’nun varlığını ortaya koydu; maddeyle etkileşmeleri dolaysız olarak gözlendi, özelliklerini incelemek için 1954’-te Brookhaven’de (A.B.D.) ve Cern’de (Cenevre) nötrino demetleri meydana getirildi. Gerçekte iki çeşit nötrino’nun var olduğu gözlendi ve ile gösterilen elektronla birleşmiş nötrine ve vjı ile gösterilen müon ile birleşmiş nötrino. Bu iki nötrinodan her birine, ve ve vn ile gösterilen kendi karşı taneciği tekabül eder. Nötrino ve bütün etkileşmelerde aynı kalan bir lepton ve elektron yükü taşır. Nötrino vu de yine aynı kalan bir lepton müon yüküne sahiptir. Bu iki lepton yükü zaten ayrı olarak korunur.

Diğer taraftan, bu çift halin korunmazlığının keşfi nötrino’yu çok belirli bir şekilde tanımlamayı sağladı; özellikle bunun sonucu olarak nötrino’nun tamamen kutuplandığı (spini hareketinin doğrultusuyle aynı hizaya geldiği ve ters yönde uzandığı) ortaya kondu.

Karşı nötrino için de durum aynıdır, yalnız bu, hareket yönünde uzanır. Teori nöt-rino’ların kesinlikle sıfır kütleye sahip olduklarını kabul eder.

Deney ve’nin kütlesi üzerinde 20 eV’luk vu’nün kütlesi üzerine 4 MeV’luk bir sınır koyar.

Yorum yazın