Müon nedir

MÜON (veya MÜ) i. (fr. muon veya mu). Nükl. Kütlesi 105,66 MeV olan, poziton veya elektronla aynı değerde pozitif veya negatif elektrikle yüklü elemanter tanecik (sembolü: y). î .

— ANSİKL. Müon, 1937’de kozmik ışınlarda keşfedildi ve mezon n adı verildi; çünkü bu taneciğin, Yukawa’nin sözünü ettiği, nükleer kuvvetleri doğuran mezon olduğu sanıldı. Oysa, müonlarla madde arasındaki etkileşme azdır. 1947’de mezon pi’nin keşfiyle bu yanlışlık ortadan kalktı. Kütlesi 139,6 MeV pl^fl rne?on pi’nin nükleer etkileşmelere yol açan mezon olduğu anlaşıldı. Müon için küvveitf^fr etkileşme söz konusu değildir; ancâlt zayıf elektromagnetik et-.oiö’i kileşmeler gösterir. Müon bir leptondur; yani pozitif müon için + l’e, negatif müon için — l’e eşit bir lepton – müon yükü taşır. Lepton – müon veya elektron sayıları, taneciğin bütün etkileşmelerinde, meselâ parçalanmasında aynı kalır. Gerçekten de ortalama ömrü saniyenin iki milyonda biri kadar olan müon kararsızdır ve aşağıda gösterildiği gibi parçalanır:
müon (+) elektroı müon sayısı + 1 = 0

elektron sayısı 0 = +1

Kozmik ışımalarda gözlenen müonlar mezon pi’lerin parçalanmasıyle meydana gelir. Yer atmosferinde çok az soğurulduğundan deniz seviyesinde bile bol miktarda bulunur.

Bugün, büyük hızlandırıcılarda üretilen müon demetleri kullanılır. Böylece, temel özelliklerinde olduğu kadar, öbür taneciklerle etkileşmelerinde de, müonun tıpkı bir ağır elektron gibi davrandığı ortaya çıkarıldı. (L)

Yorum yazın