LAZER GAZLARI

LAZER GAZLARI
Endüstriyel lazerlerin birçoğunda, lazer ışınının oluşabilmesi için özel gazların kullanılması gereklidir.Gazın kalitesi ve seçimi, lazerin güvenilirliğini ve işlemin verimliliğini doğrudan etkiler. Lazer gazları genellikle yüksek saflıkta özel gazlardır.Lazer gazları, makinaye ayrı ayrı tüplerde ya da önceden belli oranlarda karıştırılmış olarak verilir. Bu ön karıştırma ya da gazların aynı tüplerde verilmesindeki işlem parametreleri (Gaz debisi, basınç saflığı ) her lazer makinası üreticisi tarafından belirlenir ve o şartlarda makinaya verilir.
Aşağıda en çok kullanılan endüstriyel lazer türleri belirtilmiştir:
KARBONİK OKSİT LAZERİ
Nd:YAG LAZERİ
EXCIMER LAZERİ
KARBONDİOKSİT
AZOT
Helyum lazeri oluşturan ortam katı olduğu için kullanılmaz.
Halojen (HCL ya da F2), asal (Argon, Kripton, Zenon) gazlar kullanılır.
Gaz karışımı, lazerin dalga boyunu etkiler.

Yorum yazın