LASER IŞIGININ NORMAL IŞIKTAN FARKLARI

LASER IŞIGININ NORMAL IŞIKTAN FARKLARI
Işık yayan ucunu o bölgeye doğrultmamız yeterlidir. Işık “foton” adı verilen pek küçük enerji parçacıklarından ibarettir. Laser de bir ışıktır ancak belirlenmiş bir dalgaboyuna sahip güçlendirilmiş bir ışık olup bildiğimiz lamba ışığından çok farklı özellikler taşır.
Normal ışık tüm renklerin karışımından ibaret beyaz bir ışıktır. Laser ışığı ise hangi dalgaboyunda üretilmiş ise o dalgaboyuna uygun rengi alır. Örneğin 633 nanometre dalgaboyuna sahip bir laser ışığının rengi kırmızıdır.
Laser ışığı aynı dalgaboyuna sahip gün ışığına oranla daha parlak bir ışıktır zira laser ışığının foton yoğunluğu gün ışığınınkinden daha fazladır.
Normal ışık insan cildinde kalmakta, laser ışığı ise insan cildini geçerek daha derinlere varabilmektedir. Bu derinliği laser ışığının dalgaboyu tayin eder. Örneğin 633 nm dalgaboyundaki laser ışığı ciltten en çok birkaç milimetre derine geçebilirken dalgaboyu 810 nm olan laser ışığı ciltten birkaç santimetre içeri geçebilmektedir. Laser ışığının foton yoğunluğu arttıkça daha derine nüfuz edebilme etkisi de artmaktadır.
Laserin, oluşum tekniğinden kaynaklanan ve normal ışıkta bulunmayan özellikleri ise;
a) Denetlenebilen şiddet,
b) Doğru boyunca yayılma,
c) Monokromatik olma,
ç) Zaman ve yerel olarak koherent (uyumlu) olma
şeklinde sıralanabilir.
Normal bir lambayı yaktığınızda ışık her yöne yayıldığı için her tarafı aydınlatır. Laser cihazını açtığınızda ışık her yöne dağılmayıp tek yöne gider ; dolayısıyla nereyi ışınlamak istiyorsak cihazın

Yorum yazın