LASER HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TARİHİ GELİŞİMİ

LASER HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TARİHİ GELİŞİMİ
Laser, İngilizce tanımını veren sözcüklerin (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) baş harflerinden oluşmuştur. Bunun Türkçesi “uyarmalı ışınım salınması ile ışık yükseltilmesi” şeklindedir. Aynı işlem ilk önce mikrodalga ile yapılmış ve oluşan çok güçlü mikrodalgaya “Mikrowave amplification by stimulated emission of radiation” kelimelerinin baş harfleri alınarak Maser denilmiştir. Maser olayı ilk defa 1954 yılında C.H. Townes ve çalışma arkadaşları tarafından amonyak kullanılarak oluşturulmuştur. Laser olayı ise 1958 de Rusya’da N. Basov ve çalışma arkadaşları ile Amerika’da C.Townes ve A.Schawlow tarafından keşfedilmiştir. Araştırmacılar bu keşifleri nedeni ile 1964 yılında Nobel Fizik Ödülünü paylaşmışlardır. İlk laser üretimi 1960 yılında T. Maiman tarafından yakut çubuğu (ruby) kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Beyaz ışık birçok renkten oluşan polikromatik bir ışık demetidir. Monokromatik ışık ise tek bir renkten (Tek frekans) oluşur. Laser eş fazlı (Coherent) yayılım yapar. Birden fazla dalga boyu içeren beyaz ışık, yayıldığı mesafeye bağlı olarak şiddetini kaybeden eş fazlı olmayan (Incoherent) bir yayılma gösterir. Monokromatik (tek frekanslı) olan laserler çok uzun mesafelere çok az dağılım göstererek yayılırlar.
Laserler eş fazlı ışık verirler. Kısacası laser ışını, frekansı ve fazı kesin olarak belirli bir elektromanyetik dalgadan ibarettir. Eş fazlılığı, laser ışığını monokromatik ve yönlenmiş olmasını sağlar. Bu özellik, laserlerin, pratikte çok uygulama alanı bulmasını sağlar. Örnek olarak, frekansı bilinen bir laser ışını bir dürbünden geçirilerek daha hassas arazi ölçüm ve taramaları yapmak mümkündür ya da laser ışığını tek bir noktada toplayarak çok büyük genlikli ışınlar elde edilebilir. Ayrıca, laser ışığının genliğinin yanı sıra, fazının da bilinmesi, etkileşmeye girdiği malzemenin yapısı hakkında bilgi vermesini sağlar. Bazı uygulamalarda laserin bu özelliğinden yararlanılmaktadır.
Laserin Tarihi Gelişimi
1864-1940: Astronomide spektroskopinin tarihçesi.
17-917: Einstein’in fotonun uyarılmış emilsiyon tezinin kurucusu.
1954: İlk mikro dalga laseri.
1960: İlk optik laser.
1965: Orion nebulasında keşfedilen mikro dalga laseri.
1965: Mikro dalga laserinin kullanılması sureti ile kozmik arka radyasyonunun keşfi.
1966: İlk hareketli gaz laseri.
1970: yıldızlardaki laser etkisine dair ilk teorinin kuruluşu.
1973: Kuvartslardaki laser etkisinin keşfi.
1979: Orion nebulasında bulunan yakın kızıl ateşi laser yıldızı.
1981: Mars ve Venüsün atmosferinde keşfedilen CO2 laseri.
1984: İlk x ışını laseri.
1993: Gaz kontak plazması laseri.
1995. Uçan Kuiper Rasathanesi tarafından keşfedilen uzak kızıl ateşi laser yıldızı.
1996: Hubble uzay teleskopu ile keşfedilen ultra viyole laser yıldızı.

Yorum yazın