Kuvvet Nedir

Kuvvet Nedir
Duran bir cismi harekete geçiren, hareketteki bir cismi durduran, hızını, yönünü, doğrultusunu değiştiren nedene fizikte “kuvvet” denir.
Masanın üzerende duran bir zıpzıpı yuvarlarsak, elimizle ona bir kuvvet kondurmuş oluruz. Durdurmak istersek, bu sefer de ters yönden bir kuvvet kullanırız.
Bir kuvveti belirtmek İçin şu dört unsuru bilmemiz gerekir: 1) Uygulama noktası^) Şiddet; 3) Doğrultu; 4) Yön.
Kuvvetin cisme etki ettiği noktaya “uygulama noktası” denir. Kuvvetin etkisinin azlığını, çokluğunu, onun şiddetli belirtir. Zıpzıpı daha hızlı yuvarlamak istersek daha şiddetle iteriz. Zıpzıpı hangi doğrultudan, hangi yönde yuvarlamak istiyorsak kuvvetin doğrultusunu, yönünü buna göre seçeriz.
Cisimlerin hareketlerini, dengelerini inceleyen “mekanik” biliminde kuvvet önemli bir yer tutar (Bk. Mekanik; Hareket; Hız; ivme).
Kuvveti ölçmek için ya “din” birimi, ya da “kütle-gram” birimi kullanılır. 1 gramlık bir kütleyi etkileyince ona 1 sm/sn2’llk ivme kazandıran kuvvet 1 “dln”dir.
Bir Sayının Kuvveti
Matematikte bir sayıyı kendisiyle çarpma İşlemine, “kuvvet alma işlemi” denir. O sayının kendisiyle kaç defa çarpıldığını belli etmek için sayının sağ yukarısına bir sayı yazılır. Bu sayıya da “Us” adı verilir, örneğin:
52 = 5 X 5 = 25
53 = 5 X 5 X 5 = 125
54 — 5X5X5X 5 = 625
Bir sayının ikinci kuvvetine (o sayının kendisiyle bir defa çarpılmasına) “kare alma”, üçüncü kuvvetini bulmaya da “küp alma” denir, üçüncü kuvvetten sonrasının özel bir adı yoktur.

Yorum yazın