KATILARIN BASINCI

KATILARIN BASINCI

Katı cisimler ağırlıklarından dolayı üzerinde durdukları yüzeye basınç
Uygularlar. Taban alanı S , ağırlığı G olan bir katı cismin üzerinde durduğu yüzeye uyguladığı basınç; P = G / S ile bulunur.
Maddelerin moleküllerden oluştuğunu ve bu moleküllerin gelişigüzel
Hareketler yaptıklarını biliyoruz. Katı halde moleküller,birbirine yakındır ve birbirlerine daha sıkı sıkıya bağlıdır. Bu nedenle ,katı cisimler, biçimlerini ve
Hacimlerini korur.
Katı cisimler basıncı, yer çekimi doğrultusuna dik olan yatay düzlem-
-de hissedilir. Yan yüzeyler eğik ise yer çekiminden dolayı basıncın etkisinde
kalır.
Katı maddelere uygulanan basınç kuvvetinin, kuvvet doğrultusunda iletildiği sonucuna varırız.

KATI CİSİMLER BASINCI NASIL İLETİR ?

Katı cisimler,oturdukları tabanları üzerine ağırlıklarından dolayı bir basınç uygularlar. Basınç ile yüzey ters orantılı olduğundan cismin taban alanı
büyük olursa , basınç azalır. Bu yüzden kayak takarak karda gezmeyi kolaylaş-
-tırırız. Katı cisimler üzerlerine uygulanan basınç kuvvetini aynı yönde ,aynı
değerde iletirler. Yüzeyin değişik olduğu yerde basınç değişir. Örneğin; çivi-
-nin tepesi geniş ,ucu sivridir. Tepeye uygulanan kuvvet ucada aynen gider.
Fakat ucunun yüzeyi küçük olduğundan basınç büyük olur ve çivi kolayca
girer.
NOT; Katı cisimlerin basıncı bulunurken;cismin ağırlığı(newton olarak) oturma yüzeyine (m2 olarak) bölünür. Basınç birimi Pascal’dır.
ÖRNEK 1 : Yanda görülen prizma L yüzeyi
üzerinde oturduğunda basıncı PL, K yüzeyi
üzerinde oturduğunda PK’dır.PL /PK oranı
kaçtır. L
ÇÖZÜM :
AL=10.15 =150 cm2
AK=20.10 =200 cm K
PL=G/150 ,PK=G/200, 20cm
PL G/150 PL G.200 4
PK PK 150.G olur. 10cm
G/200 3 15cm

ÖRNEK 2 : 0.4 atm kaç Pascal eder ?
ÇÖZÜM : 1 atm =100000 Pascal
0.4atm =0.4 .100000
0.4atm = 40000 Pascal eder .

Etiketler: , , , , ,

Yorum yazın