Ergime sıcaklığı nedir

ERİME ya da ERGİME katı bir maddenin ısınınca sıvı hale geçmesi. Billurlu yapıda olan maddeler, belli bir basınç altında ve belli bir sıcaklıkta, kati halden sıvı hale geçerler. Örneğin, buz billurlu yapıda katı bir maddedir, asında suyun donmuş halidir. Bir atmosfer basınç altında (deniz düzeyi) 0° C sıcaklıkta eriyerek sıvılaşır. Bu sıcaklığa, erime noktası denir. Naftalinde de buna benzer bir durum olur. Ama billurlu yapıda olmayan cam, demir, balmumu gibi maddeler ısıtıldıkça, önce yavaş yavaş yumuşar, sonra giderek alışkanlığı artarak tam erimiş bir durum alırlar. Isıtıldıkça ve eriyince bütün maddelerin hacmi az çok artar. Yalnız suyunki azalır. Su donunca, yani katılaşınca hacmi artar. Erime noktasına varmadan ayrışan ya da buharlaşıp gaz haline gelen bazı maddeler dışında bütün maddeler eritilebilir.
Bazı maddelerin erime noktaları

cisim
derece (C)

altın
1.063,0

alümina
2.050

alüminyum
659,9

bakır
1.083

bizmut
271

brom
-7.2

civa
-38,8

çinko
419,4

demir
1.535

etil alkol
-117,3

gliserin
17,9

gümüş
960,5

helyum
-271,4

hidrojen
-259,2

kalay
231,8

kireç
2.572

kurşun
327,4

platin
1.773

tungsten
3.370

Yorum yazın