Bileşik Kaplar Teorisi Nedir

Bileşik Kaplar Teorisi Nedir – Bileşik Kaplar Konu Anlatımı

Bir kaba su dökünüz ve tam anlamıyla durgunlaşıncaya kadar bekleyiniz. Elde edilen durgun sıvının serbest yüzeyi, yatay bir düzlemdir (bu durum, bir çekül ve gönye ile kolayca doğrulanabilir). Bu özellik, serbest yüzeyi birbirinden farklı birçok parçaya bölebilecek kabın biçimine bağlı değildir. Söz konusu nitelik, bileşik kaplar elde etme olanağı verir: Böylece, bir sulama kabında hazne ile boşaltma borusundaki suyun serbest yüzeyleri, aynı yatay düzlemdir. Özetlersek, çok sayıda kap birbiriyle bağlantılıysa, bütün serbest yüzeyler bir tek yatay düzlem içindedir; bununla birlikte, bu yüzeyler üstündeki basınçların eşit olması gerekir; yukarıdaki örneklerde, atmosfer basıncı söz konusudur.
• Bu özellikten, pek çok uygulama alanında yararlanılır.
Sözgelimi, sıvı düzeyi göstergesi, bir buhar kazanının çeperine yerleştirilmiş kalın bir cam borudur ve kazandaki gözle görülemeyen su düzeyini verir. Söz konusu dengenin bulunmadığı durumlarda, dengeye ulaşma eğilimi gösteren sıvının hareketinden yararlanılır. Böylece, depo ile tüketim muslukları arasında yeterli düzey farkı, kentlerde su dağıtımını ya da bir fıskiyenin çalışmasını sağlar. Artezyen kuyularından da su, iki kil tabakası arasında bulunan su ile açılan kuyu ağzı arasındaki düzey farkı nedeniyle fışkırır.
• Bileşik kaplar ilkesinin şaşırtıcı bir yanı vardır; boş bir bardağın dibi, çok düşük sıcaklıkta sıvılaştırılmış helyum dolu bir kaba daldırılır- sa, sıvı helyum bardak çeperinden yukarı tırmanır ve içerdeki düzey kaptaki düzeye ulaşıncaya kadar bardağı doldurur. Aşırı akışkanlık olayı işte budur.

Yorum yazın