Basınç Birimleri

Basınç Birimleri

Basınç birimlerini örnek vererek açıklayalım. Kum üzerine dikine koyulan tuğlanın, yatık şekilde koyduğumuz tuğladan daha derin iz bıraktığını anlayabiliriz. Tuğla sayısı arttıkça ,tuğlanın kum üzerine bıraktığı izin daha derin olduğunu anlayabiliriz. Bu durum,bizi şu sonuca götürür; Kuvvet sabit iken basınç ile yüzey arasında ters orantılı bir ilişki vardır. Yüzey sabit tutulup
kuvvet artırıldığında yüzeye yapılan basınçta artar.
Bir cisim üzerine uygulanan kuvvet arttıkça ,basınçta artar. Yani basınç, kuvvet ile doğru orantılıdır. Buna karşın uygulama alanı büyüdükçe ba-
-sınç azaldığına göre, basınç uygulama alanı( YÜZEY) ile ters orantılıdır.
BASINÇ ,birim yüzeye etki eden kuvvettir. Basınç P ,alan (yüzey) A , kuvvet
F ile gösterilirse;
Basınç=Kuvvet/Alan P=F/A olur.

F( Kuvvet) A (Yüzey) P(Basınç)

Newton(N) m2 N/m2=Pascal

dyne(dyn) cm2 dyn/cm2=Bar

kilogram-kuvvet cm2 kgf/cm2=Atm
(kgf)
gram-kuvvet cm2 grf/cm2=
(grf )

Basınç birimi kuvvet ve yüzey birimine bağlıdır. SI birim sistemi-
-ne göre kuvvet birimi Newton (N) ,yüzey birimi metrekare (m2) olarak alınırsa
,basınç birimi N / m2 olur.
1 m2’lik yüzeye dik olarak etki eden bir newtonluk kuvvetin yaptı-
-ğı basınca bir PASCAL denir. Pascal, Pa ile gösterilir.
1N /1m2 =1Pa ‘dır.
Günlük yaşantımızda sıkça kullanılan basınç birimlerinden biride
atmosferdir.

Havanın bir ağırlığı vardır. Hava, ağırlığından dolayı Dünya üzerinde bulunan her şeye bir basınç uygular. Uygulanan bu basınca atmosfer basıncı denir . Atmosfer basıncı deniz seviyesinden olan yüksekliğe ,sıcaklığa ve hava akımlarına göre değişebilir.
Deniz seciyesinde 1m2’lik yüzeye 101300 N’luk bir kuvvet uygulayan basınca 1 atmosfer denir. Kısaca atm. İle gösterilir.
1atm=101300N / m2 yaklaşık 100000 N/m2’dir. Öyleyse;
1atm yaklaşık 105 N/m2 =105 Pa’dır.
1 Pa yaklaşık 0.00001 atm=10 –5atm yazılabilir.
1cm2’lik bir yüzey üzerine 1dyn’lik bir kuvvetin yaptığı basınca ,
1dyn/cm2 yada kısaca 1bari denir. Bilim alanında kullanılan basınç birimi,
BARİ’dir.
Bari ,küçük birim olduğundan, bunun yerine meteorolojide, hava rapor
-larını açıklamak için bar ve milibar birimleri kullanılır. Yaklaşık 76cmHg’nin
tabanına yaptığı basınca 1 bar denir.
1 atm=760 mmHG = 1 Bar = 105 Pa
1kpa =1000 Pa
1 bar =1013 milibar yakl. 1000 milibar.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın