Atom Kuramı Nedir

Atom Kuramı Nedir

Evren ve yaşam neden oluşmuştur sorusuna yanıt arayan eski Yunan filozofları, varlığın en ufak ve bölünmez birimleri olan atomlardan oluştuğunu ileri sürmüşlerdi. O dönemden sonra bu düşünce yakın günlere değin değişmeden bilim adamlarının inandığı bir gerçek olarak süregeldi. Oysa, nükleer çağın açınımı ile atomun da daha küçük parçacıklardan oluştuğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Bilinen 106 element arasında en çok duyulanları altın, gümüş, oksijen, hidrojen, karbon, uranyumdur. Aynı türden çok sayıda atom bir araya gelerek değişik elementleri oluştururlar.
Molekül sözcüğünü de sanırız duymuşsunuzdur. Moleküller maddeyi oluşturan daha büyük birimlerdir. Bunlar eş atomların birleşmesinden oluşabildikleri gibi iki ya da daha fazla tür atomun birleşmesiyle ortaya çıkabilirler. Su örneğinde olduğu gibi, iki hidrojen ve bir oksijen atomu birleşerek su molekülünü oluşturmuşlardır. Bilginler kolaylık için bu molekülü H2 O olarak yazarlar.
Çok küçük olan atomların ancak en büyükleri, onlar da çok güçlü mikroskopların yardımıyla görülebilir. Fakat gerçekte atom, içinde daha ufak parçacıkları bulunduran bir kap gibidir, içinde çekirdek adı verilen bir yapı vardır ve çekirdek nükleer enerjinin kaynağıdır.
Atom çekirdeğinde protonlar ve nötronlar adı verilen çeşitli sayıda parçacıklar vardır. Proton ve nötronlar birbirlerine sıkıca sarılmış haldedirler. Gerçekte çekirdek enerjisi, bu parçacıkları birbirlerine bu denli yakın tutabilen enerjidir. Uzun bir süre bilginler(elektronların çekirdeğin çevresinde, güneşin çevresinde dolaşan gezegenler gibi döndüğünü sanmışlardı. Yeni yapılan araştırmalar bunun doğru olmadığını ortaya koymuştur.
20. yüzyıl başlarında proton ve elektronların elektrik yüklü olduğu anlaşılmıştır. Protonların artı (4-), elektronların ise eksi (-) yükü olduğu saptanmıştır. Daha sonraları bulunan nötronların ise hiçbir yükü olmadığı ortaya çıkmıştır.
Bütün atomlar aynı birimlerden oluşur, fakat her atom birbirinin aynı değildir. Bunların nasıl farklı olduklarını inceliyelim. Her belirgin elementi oluşturan atomların değişik sayıda proton, nötron ve elektronları vardır, örneğin, altın atomunda 79 proton vardır. Karbon atomunun çekirdeğinde her zaman 6 proton bulunur.
Elementlerin atom çekirdeğindeki proton sayısı ve elektron sayısı değişmediği gibi proton ve elektron sayıları da hep aynıdır. Altının her zaman 79 protonu ve 79 elektronu vardır. Bilginlerin dilinde 79 sayısı geçtiğinde bundan altının atom sayısı anlaşılır. Atom sayısı 6 dendiğinde, bundan da karbon anlaşıldığı gibi.
Nötronlara gelince durum biraz değişir. Genel olarak her elementin belirli bir nötron sayısı vardır. Ama bu sayı değişebilir ve değişik nötron sayısı olan atomlara o elementin izotopu ya da değişkeni denir.
Güneş sistemimiz uzayda büyük yer tutmasına karşın katı maddenin kapladığı boşluğa oranla son derece ufaktır. Atomun içinde de aynı görünümle karşılaşıyoruz. Çok küçük olan atomun içinde kendine oranla çok daha küçük bir çekirdek vardır ve akıl almaz küçüklükteki bu çekirdek bize son derece güçlü bir enerji kaynağı sağlamaktadır. Atomla çekirdeği arasındaki boşluğu şöyle bir örnekle belirtebiliriz: Bir futbol alanındaki kale direkleri atomun bulunduğu yer olursa, saha çizgisi üzerine konan ufak bir bilye de çekirdektir.

Yorum yazın