Atom Bombası Nedir ve Etkileri Nelerdir

Atom Bombası Nedir ve Etkileri Nelerdir
1939 yılında bazı AvrupalI bilginler, uf’1» bir uranyum parçacığını nötron yağmuruna »uttular. Nötronlar çekirdeğin içine sızıp uranyum atomunun parçalanıp iki yeni atom oluşturmasına neden oldular. Yeni oluşan bu iki atom uranyum değildi. Bunların baryum ve kripto elementlerinin atomları olduğu görüldü.
Bilginler böylece kendilerinden önce gelenlerin düşleyip de yapamadıkları bir işi başarmışlardı. Bir elementi (uranyum) değişik iki elemente dönüştürmüşlerdi (baryum ve kripton). Uranyum doğal olarak da kendiliğinden bölünür ve başka elementlere dönüşür, ama bu işlem milyonlarca yıl alır. Yapay parçalanma ise bir anlık iştir.
Bir elementi başka elementlere atom parçalama yoluyla dönüştürme, herkesin amacı olan, akıl almaz bir düştü. Bu dönüşmede ortaya çıkan daha akıl almaz bir sonuç ise; Rutherford’un önceden bilip söylediği gibi, uranyum atomu parçalanırken çekirdek içi enerjisinin gerçekten korkunç olmasıdır. Atom parçalanması sonunda ortaya çıkan enerji,karbon atomunun yakılması ile elde edilen enerjiden yedi milyon kez daha fazla idi. Bilim, bir rastlantı sonunda, düşlere bile sığmayacak kadar çok enerji saklayan depoyu açmış oluyordu.
Nazi Almanya»’nın Avrupa’ya yayılacağından korkan Italyan Enrico Fermi ve öteki bilginler, Amerika’ya giderek orada nükleer reaktör adı verilen üretkende çalışmaya başladılar. Chicago Üniversitesi stadyumu altında dikkatle saklanan birkaç ton uranyum ile araştırmalar yaparak, 1942’de kendiliğinden oluşan atom parçalanma işlemini yarattılar. Buna göre:
Yeterli miktarda uranyum yakıtı reaktöre yerleştirilince, uranyumdan doğal olarak kaçan nötronlar yakıtın öteki atomlarına çarpmaya başlarlar. Her kaçan nötron başka bir atoma çarpar ve bu böyle sürer gider. Sonuç bir zincirleme işlem dizisidir ve akıl almaz miktarda enerji (ısı enerjisi) ortaya çıkar.
ilk atom bombası 1945’de New Mexico’da bir askeri bölgede patlatıldı. Uranyum 235 adlı bir tür uranyumdan birkaç kilogram kullanılarak yapılan bomba, onbinlerce kilogramlık en güçlü patlayıcının gücüne eşitti.
Denemeden hemen sonra,iki benzer bomba Japonya’nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atılarak geniş bölgeleri yakıp yıktı ve binlerce insanı öldürdü.
1 kg. uranyum büyük bir yıkımın kaynağı olabildi. Ama aynı zamanda 2800 ton kömürün üretebileceği enerjiyi de çıkarabiliyordu. O zaman sorun, elektrik üretiminde kömür yerine neden atom enerjisi kullanılmasın şekline dönüştü.

Yorum yazın