Uyarılmış Salınım Nedir

uyarılmış salım, laser etkisi oluşumunda, uyarılmış atomlardan enerji saliminin yapay olarak sağlanması. Uyarılmış salım ilkesini 1917’de Albert Einstein ortaya koydu; bu ilkeye göre, normal sıcaklık dengesinde, yüksek enerjili bir durumda bulunan atomlar, düşük enerjili durumda bulunanlara oranla daha fazla sayıda ise (bak. birikim terslenmesi), atomları doğal olarak salacakları enerjinin aynısıyla uyararak uyarılmamış bir duruma döndürmek olanaklıdır.

Uyarılmış salımda salınan ışık dalgası, gelen (uyaran) ışık dalgası ile eşfazlıdır (bak. eşfazlılık). Laser etkisinde uyarıcı salım, bir tepkimeler zinciri başlatır; bu süreçte bir atomun saldığı ışınım bir başka atomu uyarır. Bu uyarmalar zinciri, sistemdeki bütün atomlar normal durumlarına dönene değin sürer; bu süreçte eşfazlı tekrenkli (yalnızca tek bir dalgaboyunda) ışık ışınları salınır. Aynca bak. laser.

Etiketler:

Yorum yazın