YOKÇULUK

(Os- İnkâriyye, Fr- Nihilisme,.
Al- Nihilismus, İng- Nihilism, İt- Nihilismo)- Metafizik ve törebilimsel güç ve kurallan yok sayan, hiç bir yetkeye boyun eğmemek ilkesini güden öğreti… Özellikle XIX. yüzyıl Rus- yasında tutunmuş bir akımdır. Sonunda başsız- cılığa dönüşmüştür. Kökleri, antikçak Yunan düşüncesine, özellikle Gorgias’ın yadsıcılığına (inkârcılığına) dayanır- Turgenief’in Babalar ve Çocuklar adlı ünlü romanında bütün ayrın- tılanyle anlatıldığı gibi, o çağın aydın gençlerince yeğlenmiştir- Bk- Bilgicilik, Elea okulu* Başsızcılık.

Yorum yazın