Tasım Nedir

Tasım Nedir

tasım, KIYAS olarak da bilinir, mantıkta, iki öncül ve bir sonuçtan oluşan tümdengelimli geçerli kanıtlama. En genel biçimi, her birinin iki kez kullanıldığı üç terimli koşulsuz tasımdır: “Her insan ölümlüdür; hiçbir tanrı ölümlü değildir; o halde hiçbir insan tanrı değildir.” Bu tür tasımlardaki kanıtlamanın geçerliliği, öncüller ortaya konduktan sonra, çelişkiye düşmeden sonucun doğru olmadığının ileri sürülememesine dayanır.

Yorum yazın