System of Logic (Mantık Sistemi)

System of Logic (Mantık Sistemi)

John Stuart Mill’in ampirik mantığın elkitabı sayılan eseri (1843). Mantık’ı bir kanıtlama bilimi olarak ele alan Mili, tümevarımı tasımın kurallarına benzeyen kurallar ve şemalara bağlamak istemiştir. Mantık’ın konusu «gerçek» olduğuna göre, genel kavramlar özetleyici formüllerden başka şeyler değildir. Muhakemenin temeli, tikelden tikele gidecek şekilde çıkarsama yapmaktır. Tümevarım, nedensellik bağıntılarını kavramayı veya ortaya çıkarmayı sağlayan usullere indirgenebilir. Neden ise değişirliği olmayan ve şarta bağlı bulunmayan bir önertidir. Bu bağıntılar, çok ünlü olan uygunluk, ayrım, beraber değişme ve tortu metotlarıyle bulunur. Tümdengelim, karmaşık olguları, kanunların çapraşık etkisiyle kestirme veya açıklama imkânını sağlar.

Yorum yazın