Sokrates’ten Hatıralar

Sokrates’ten Hatıralar (Apomnemoneumata Sokratus), Ksenophon’un eseri. Yazar Sokrates’i, kendi anladığı şekilde tanıtmağa çalışır ve onu birçok konuşmacıyle birlikte bir dizi diyalogda karşımıza çıkarır. Eserde, Sokrates, dindarlık, ılımlılık, ailedeki görevler, dostluk, yurttaşlık ödevleri, sanatlar ve diyalektik üstüne görüşlerini ortaya koyar. Apomnemoneumata Sokratus değişik biçimlerde değerlendirildi: bazıları, Eflatun’un bütünüyle değiştirdiği gerçek Sokrates’i bize bu eserin tanıttığını, bazıları da Ksenophon’un Sokrates’in büyüklüğünden hiç bir şey anlamadığını ve kendi basit fikirlerini ona mal ettiğini ileri sürdüler.

Yorum yazın