Sokrates’in Savunması

Sokrates’in SavunmasıSokrates’in Savunması (Apologia Sokratus), Eflatun’un eseri. Sokrates’in ölümünden yıllarca sonra yazılan bu nutukta Sokrates, Atina hâkimleri huzurunda, gençliği yoldan çıkardığı, yabancı tanrıları kabul ettirmeğe çalıştığı iddialarına, ama aslında felsefî araştırmalarının ve bilgelik ününün yarattığı kin ve güvensizliğe karşı kendini savunur. Eflatun’un, hep Sokrates’e mal ettiği alay, ölçülü kalmakla birlikte canlı ve acıdır; aynı zamanda eserin tümünde yüce bir ahlâkî onur, küçümseyici ve sürükleyici bir belâgat vardır. (-»Bibliyo.) iL]

Sokrates’in Savunması (Apologia Sokratus), Ksenophon’un eseri. Sıradan bir eserdir. Sokrates davasını ve Sokrates’in son anlarını anlatır. Çağdaş tenkitçiler bu eseri sahte sayarlar.

Etiketler: ,

Yorum yazın