OLAYCILIK

(Os- Hâdisiyye, Fr■ Phénoménisme, Al- Plıaenomenalismus, İng- Phenome- nalism, İt- Fenomenismo). Bilgiyi nesnel gerçeklikten ayırarak duyum konusuna indirgeyen bilgi kuramı… Kökleri, İngiliz düşünür; leri Berkeley ve Hume’da bulunan bu anlayışa göre duyum konusu olan fenomen (olay ve olgu)lerden başka hiç bir gerçeklik yoktur. Kant’m bilinemezciliği, Comte’un olguculuğu, Spencer’in evrimciliği, Avenarius’la Mach’m ampirio-kritisizmi, Locke’un kaba özdekçiliği, yeni olgucuların dilcilikleri gibi çeşitli öğretilere yön vermiş bulunan bu bilgi anlayışı zorunlu olarak idealist sonuçlara va- nr ve nesnel gerçekliği yadsır. Bilgiyi sadece nesnede ya da sadece öznede aramak gibi sadece duyumda aramak da metafizik düşünce sisteminin büyük yanılgısur- Bk- Bilgi, Bilgi kuramı, Bilinemezcilik, Özdeksizcilik, Ampi- rio-Kritisizm, Olguculuk-

Yorum yazın