KENDİNDE ŞEY

. (Os- Bizatihi şey, Fr- Chose en soi, Al- Ding an sich, İng- Thing in itself) Herhangi bir şeyin kendiliği… Bu deyimin ünü, Alman düşünürü Immanuel Kant’ın kullanı-mından gelir. Ama daha önce Aristoteles onu töz (Yu- Ousia)’le anlamdaş olarak kullanmıştır. Skolâstikler de Aristoteles’in izinde gittiklerinden ona aynı anlamı verdiler. Kant’a göre kendinde şey (Al- Ding an sich), bize verilmiş olan görünüş (Al- Phaenomen)’lerin altındaki bize verilmemiş olan kendilik (Al- Noumenon)’i dilegetirir, bize verilmemiş olduğu için de bilinemez. Bize bunları veren kim* dir, vermeyen kimdir, Kant bunun adını söylemez ama herhalde tanrı olsa gerektir. Hegel’in dilinde de örtük (Aristoteles’in gizil de-

‘ yimi karşılığı) anlamındadır ve doğrudan doğruya kendinde (Al- An sich) deyimiyle de di- legetirilir, eytişimsel üçlünün birinci terimidir- Bk- Kendi için, Eleştiricilik, Bilinemezcilik.

Yorum yazın