İslam Felsefesi Tarihi

İslam Felsefesi Tarihi Yunan düşüncesinde varlığın kökeni, yapısı, oluşun niteliği, bilgilerin kaynağı gibi sorunların ağırlık taşıdığını görüyoruz. Oysa İslam felsefesi daha çok bir ahlak ve din felsefesidir. İslam felsefesinin temel sorunları insan istencinin (iradesinin) özgür olup olmadığı, insan-Tanrı ilişkileri, yaşamın anlamı, doğru ve erdemli yaşamanın yollarıdır. İnsan istencinin (iradesinin) özgür olup olmadığı, insanın davranış ve … Okumaya devam et İslam Felsefesi Tarihi