İLKSİZLİK VE SONSUZLUK

. (Os. Serme- diyvet, Fr- Éternité, Al- Ewigkeit, İng- Eternity, İt Etemita). Geçmişte başı ve gelecekse sonu olmayan zaman… Bu bağımlı anlam ilksiz (Os- Ezelî, Fr. Sans commencement) ve sonsuz (O s- Ebedî, Fr- Sans fin)u birlikte dilegetirir ve her ikisini de içerir- Türkçemiz- de bengilik deyimiyle dilegetirilebilir- Bkz- Sonsuz.

Yorum yazın