ELEŞTİRİ ÇAĞI

– (Os- Devri tenkit, Fr Âge critique) Felsefede eleştirinin amaçlaşdığı çağ— Felsefe tarihinde antikçağın sofistleri kapsayan evresiyle XVII- yüzyıl Avrupa’sında John Locke’la başlayan ve özellikle Hume ve Kant’ la beliren evre eleştiri çağı olarak nitelenir. Örneğin Strasbourg üniversitesi felsefe profesörü Alfred Weber ünlü Felsefe Tarihi’nde Protagoras, Sokrates, Aristippos ve Hedoncu- luğu, Antisthenes ve Kinikleri, Eukleides ve Megara Okulunu; Yeniçağ Felsefesinde de Locke, Berkeley, Condillac, Hume ve Kant’ı bu başlık altında incelemiştir-

Yorum yazın