EKONOMİK DEĞER

. (Os- İktisâdı kıymet, Fr Valeur économiquei Değiştirme değeri…
Değer kavramının ekonomik anlamı ekonomik değer deyimiyle de dilegetirilerek törebi- limsel, ruhbilimsel, sanatsal vb* gibi değerlerden ayrılır* Örneğin atalardan kalma bir saatin anısa1, eşdeyişle ruhbilimsel bir değeri de vardır; ama onun ekonomik değeri pazardaki değiştirme değeridir* Bunun gibi ahlâk değeri yüksek bir insanın, sanat değeri büyük bir tablonun, kullanma değeri fazla bir eşyanın sözü edilebilir- Değer kavramı çok farklı nesneler için kullanılır* Bk- Değer*

Yorum yazın