BOŞLUK

(Os- Halâ, Fr- Vide, Al- Das Leere,  İng- Emptiness, Void; İd- Vuoto) İçinde hiç bir özdeğin bulunmadığı uzay… Doluluk karşıtı olan boşluk terimi, içinde hiç bir özdeğin bulunmadığı uzayı dilegetirir. Antikçağ Yunan düşüncesinde atomcuların, özellikle Epikurosculuğun, varsaydığı boşluk hareketin gerçekleşmesi için zorunlu görülmüştü. Boşluk olmasa özdeksel öğeler kımıldayacak yer bulamazlar ve hareket edemezlerdi. Bu anlayışa göre iki özdek aynı zamanda aynı yeri kaplayamazlar- Descartes felsefesi bu anlamdaki boşluk’a karşıdır- Bk- Doluluk.

Yorum yazın