BOŞ LEVHA

(Os- Levhi emles, Levhi sakil,  Levhi ebyaz; Fr- Table rase, Al- İng- Tabula I rasa, İt- Tabula rasa, Tavola rasa) İngiliz düşünürü John Locke’un doğuştan bilgi olmadığını tanıtlamak için ilerisürdüğü simge… John Locke’a göre insan beyni, doğduğu anda, boş bir levha gibidir. Bu levha, yaşadıkça,  duyular yoluyla elde edilen algılarla dolacaktır. Bu yüzdendir ki, yeni doğan çocuk hiç bir şey bilmez ve aptallann levhaları ömürleri boyunca bomboş kalır. Çünkü doğuştan  bilgi yoktur.Bilgi, ancak duyularla elde edi- I lir. Kendisine sözü edilmeyen bir şeyi kendiliğinden bilen tek kiş gösterilemez. Anadan doğma körde renk bilgisi yoktur, çünkü rengi algılayamamaktadır. Bk- Bilgi, Duyumculuk, Doğuştancılık-

Yorum yazın