BOLLUK

(Os- Feyiz ve bereket, Kesret, Meb- zûliyet, Refâh; Fr- Abondance, Opulence, Aisance) Üretimin tüketime bol bol yetecek durumu… Toplumbilim terimdir, kıtlık (Fr- Pénurie) deyimi karşılığında kullanılır. Bolluk toplumu (Os■ Refâh cemiyeti) ya da gönenç devleti (İng- Welfare state) deyimleri anamalcılık ve toplumculuk dillerinde ayrı anlamlar taşır. Anamalcı, reformcu ve sosyal demokrat ideologlan anamalcılığın halk anamalcılığına dönüşerek bütün çelişkileri aştığını ve bir gö- Sjıenç devletînz dönüştüğünü ilerisürerler- Bu, »ilimdışı bir savdır- Çünkü anamalcılık, ge- işme farklarına dayanan bir üretim düzenidir, bu düzende büyük bir bölüm insanların 1 yoksulluk çekmesi küçük bir bölüm insanla. J rın gönence ermesi için zorunlu koşuldur, da. I ha açık bir deyişle toplum üyelerinin bütu.B nünün aynı gönenç düzeyine erişmesi kesini olarak olanaksızdır, birinin tok olması için H birkaçının aç olması zorunludur. Bu durum I anamalcı üretim düzeninin zorunlu varolma I biçimidir. Toplumun bütün üyeleri aynı gö.1 nenç düzeyine erişirlerse ortada anamalcı üre-1 tim düzeni kalmaz, toplumcu üretim düzeni* gerçekleşmiş olur- Bir başka deyişle, hem I anamalcı üretim düzenini sürdürmek, hem de I bütün bireyleri aynı gönenç düzeyine eriştir I mek mümkün değildir- Bu, bir sav değli, ma-1 tematik bir kesinliktir- Bolluk toplumu ya da I bolluk ekonomisi deyiminin toplumcu anla-1 mı, üretimin “herkesin ihtiyâcına göre” ilke- I sini gerçekleştirecek yüksek bir verim düze- 11 yini dilegetirir. Bk- Anamalcılık, Toplumcu- I luk, Herkesten Yeteneklerine Göre, Herkesin I Çalışmasına Göre-

Yorum yazın