BİRİKMİŞ EMEK

(Tr- Marx) Mallarda öz- dekleşmiş emek… Alman düşünürü Karl Marx, Kapital adlı yapıtında bu deyimi Al- Ma- terializierte ve vergegaenstaendliche Arbeit de-yimleriyle dilegetirmiş, yapıtın İngilizce çevirilerinde materialized ve stored-up labour deyimleri kullanılmıştır- Emeğin özdekleşmesi, mal biçimine dönüşmesini dilegetirir- Bk• Emek-

Yorum yazın