BİLMESİNLERCİLİK

(Os- Zulmeti cehli iltizâm, Cehâlet taraftarlığı; Fr- Obscurantisme, Al- Obscurantismus, İng- Obscurantism, İt- Obscurantismo) Belli sınıfların belli bilgileri bilmemeleri gerektiğini savunan siyasa… Bil- mesinlercilik terimi, ilkin 1789 Fransız Devri- minden yayılan düşüncelere karşı koyanları adlandırmıştır- Birçok ülkelerde konulan kitap ve bilgi yasaklan bu siyasanın ürünüdür. Bu siyasa kimi yerlerde de beyin yıkama yöntemiyle sürdürülür- Sömürü, ancak, sömürülenlerin niçin sömürüldüklerini bilmemeleriyle olanaklıdır- Bk- Bilgi, Tarihsel Özdekçilik-

Yorum yazın