BİÇİM VE ÖZ

(Os- Sûret ve mâhiyet, Fr. Forme et essence) Varlığın birbirinden kopa- rılmazcasma bağımlı bulunan iki yanı… Her biçim bir özün ürünüdür, her öz de bir biçim içinde sürtipgider. Biçimle öz (içerik) birbirinin aynı değildir, ama birbirinden ayrı da değildir, birbiriyle bağımlı’dır- Bu eytişimsel bağımlılık, birinin varlığını ancak öbürünün varlığıyla olanaklı kılar. Biçimsiz öz olamayacağı gibi özsüz biçim de olmaz- Metafizik, varlığın bu sıkıca bağımlı iki yanını birbirinden ayırmak ve birbiriyle karşılaştırmakla birçok yanılgılara düşmüştür- Biçim bir özün görünüşü, öz bir biçimin gerçeğidir- Bu doğal bağımlılık, ancak eytişimsel özdekçi düşüıice sisteminde dilegetirilmiştir- Eytişimsel yöntem biçimden öze, görünüşten gerçeğe varma yöntemidir. Aynı öz değişik biçimler alabileceği gibi değişik özler aynı biçimde görünebilir. Doğada ve toplumda öz değişirken biçim ya da biçim değişirken öz bir süre daha değişmeden kalabilir- Bir şeyin biçimi, o şeyin özünün devim tarzıdır. Biçim, özün devimini sınırlayıcı olarak belirleyebileceği gibi geliş-tirici olarak da belirliyebilir. Üretim biçimlerinde olduğu gibi önce geliştirici olurken sonra sınırlayıcılığa da dönüşebilir- Bk- Biçim, Öz, Eytişimsel Özdekçilik.

Yorum yazın