BETİMLEME

(Os- Tasvir, Fr-, İng. Descrip- tion, Al- Beschreibung, İt- Descrizione). Söz ya da yazıyla tasarımlama… Mantık terimi olarak, herhangi bir şeyi dış ıralarıyle tanım- lama’yı dilegetirir. Bk- Tanım-

Yorum yazın