BENİÇİNCİLİK

(Os- Lil-eneiye, Fr- Ego- centrisme). Her şeyi kendi benliğine indirgeme eğilimi… Felsefede, insanın kendisini evrenin merkezi kılmak ve görmek eğilimi olarak kullanılmaktadır- Örneğin egzistansiyalizm bu anlamda bir beniçinciliktir- Beniçinciliği, bir insanın kendisini değil de, insan denilen varlığı evrenin merkezi sayması anlamında kullanılan insaniçincilik (antroposantrizmce karıştırmamalıdır. Bk- İnsaniçincilik-

Yorum yazın