BENCİLİK

(Os- Hodkâmlık, Fr- Egoisme, Al- Egoismus, İng- Egoism, İt- Egoismo). İnsanın bütün çevresini kendi yararına uydurma isteği… Bencilik, başkalarının zararından sevinç duyma olmadığı gibi, insanın kendi benliğini büyütme duygusu da (egotizm) değildir. Ruhbilime göre bencilik, korunma içgüdüsünden doğar. Toplumsal eğilimin temeli de dayanışma, ortaklaşma, yardımlaşma gibi bencilik gerekleridir. Özgecilik, ancak toplumsal içgüdünnü gelişmesi sonunda belirir- Bencilik, bireyin, özgecilik toplumun ürünüdür. Ancak özgeciliğin gelişebilmesi toplum düzeninin koşullarına bağlıdır- Bk- Özgecilik-

Yorum yazın