BARlŞTA YAŞAMAK

(Os. Sulh içinde ida. mei hayat, Fr- Coexistance pacifique) Anamal- cı blokla toplumcu blokun birlikte ve barış içinde yaşayabilecekleri savı… Barış içinde birlikte yaşama ilkesi, İkinci Dünya Savaşm. dan sonra Amerikalılarca önerilmiş ve Rus. larca da onaylanmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti, anamalcılığın varolduğu sürece savaşın kaçınılmazlığını ilerisürerek, bu ilkeye karşı çıkmıştır. Ne var ki bu ilkenin kaynağı Lenin’ in düşüncelerinde bulunabilir. Lenin’e göre toplumculuğa geçiş her ülkede aynı zamanda i olmayacaktır- Bundan ötürü de toplumcu ül- I kelerin, toplumculuğun zaferi bütün dünyada gerçekleşinceye kadar, anamalcı ülkelerle olanaklar oranında banş içinde yaşamaları gerekir- Toplumculuk, uyuşturulamaz çelişkiden arınmış büyük çapta gelişme gücüyle nasıl olsa ekonomik üstünlüğü sağlayacaktır ve bu üstünlük de ona siyasal bir üstünlük verecektir. Barış içinde yaşama, bu bakımdan, toplumculuğun yararınadır. Bk. Barış.

Yorum yazın